Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης, η πολιτική απορρήτου και η πολιτική των cookies


Όροι χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στην εταιρεία drakakis rent-a-car

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις παρέχουν το περίγραμμα των κανόνων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη χρήση του ιστότοπου της drakakis rent-a-car. Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στη διεύθυνση: Λιβάδι, Κύθηρα, Ελλάδα 80100 Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, θεωρούμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της drakakis rent-a-car εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Η ακόλουθη ορολογία χρησιμοποιείται για τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών για οποιαδήποτε ή για όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "δικό σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εταιρείας. "Η Εταιρεία", "οι εαυτοί μας", "Εμάς" και "δικό μας", αναφέρεται στην Εταιρεία μας. "Μέρος", "Μέρη" ή "Εμείς", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, είτε στον Πελάτη είτε στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συνεδριάσεις καθορισμένης διάρκειας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο με σκοπό να γνωρίσουμε τις ανάγκες του Πελάτη όσον αφορά στην παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση και / ή τον / την ή αυτοί, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.

Άδεια χρήσης

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η εταιρεία drakakis rent-a-car και / ή οι δικαιοπάροχοί της, είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στην drakakis rent-a-car. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Μπορείτε να επισκεφθείτε ή να εκτυπώσετε σελίδες από το https://www.drakakis rent-a-car.com για δική σας προσωπική χρήση, υπό την τήρηση περιορισμών που ορίζονται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να:
 • Δημοσιεύσετε υλικό από τη διεύθυνση https://www.drakakis rent-a-car.com
 • Πωλήσετε, μισθώσετε ή δώσετε άδεια να χρησιμοποιηθεί υλικό από τη διεύθυνση https://www.drakakis rent-a-car.com
 • Αναπαράγετε, ή αντιγράφετε υλικό από τη διεύθυνση https://www.drakakis rent-a-car.com
 • Να κάνετε ανακατανομή περιεχομένου στην drakakis rent-a-car (εκτός εάν τo συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει προϋποθέσεις για ανακατανομή).

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

Οι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, στις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες του ιστότοπου εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την οπισθογράφηση ή την έγκριση του συνδέσμου, των προϊόντων ή υπηρεσιών · και (γ) το περιεχόμενο να είναι κατάλληλο για τη σύνδεση του ιστότοπου με τρίτο μέρος . Όταν συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιήστε το όνομα "drakakis rent-a-car" Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της εταιρείας drakakis rent-a-car ή άλλων καλλιτεχνικών έργων χωρίς προηγούμενη συμφωνία.

Τα πλαίσια

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που να αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της τοποθεσίας μας στο Web..

Διατήρηση δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη δική μας κρίση να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν και την πολιτική της σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας την σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και τηρείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

Σύνδεση σε άλλους ιστότοπους

Κατά διαστήματα αυτός ο ιστότοπος μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για να διευκολύνουν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε τους ιστότοπους αυτούς. Ουδεμία ευθύνη έχουμε για το περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστότοπου. Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα η οποία είναι μη αποδεκτή για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα επεξεργαστούμε την αίτησή σας για τυχόν κατάργηση αυτής, αλλά ουδεμία υποχρέωση θα έχουμε να το κάνουμε ή να απαντήσουμε άμεσα σε σάς.

Ευθύνη του περιεχομένου

Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα των πληροφοριών και των υλικών που βρέθηκαν ή προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και το υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα είμαστε υπεύθυνοι. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

Πολιτική Απορρήτου

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς της και με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών της, απαιτείται από την εταιρεία drakakis rent-a-car, η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της (αναφέρονται εφεξής ως "Χρήστες").

Αυτή η πολιτική απορρήτου, που εφαρμόζεται από την εταιρεία drakakis rent-a-car, έχει ως στόχο να παρέχει στους χρήστες, σύνοψη και επισκόπηση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που πραγματοποιούνται από την ίδια.

Η εταιρεία drakakis rent-a-car δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην μη δημοσιοποίηση των χρηστών και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών τους δεδομένων και συνεπώς δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ειδικότερα τον νόμο με αριθ. 78-17/06-01-1978 σχετικά με τις τεχνολογικές πληροφορίες, αρχεία δεδομένων, πολιτικές ελευθερίες, (όπως θα αναφέρονται παρακάτω “προστασία δεδομένων” ), τον κανονισμό λειτουργίας της (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των δεδομένων φυσικών προσώπων (από εδώ και στο εξής "νόμος για την προστασία δεδομένων φυσικών προσώπων"), όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (από εδώ και στο εξής "GDPR").

Ορισμοί

Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε αναγνωρισμένο αριθμό ή σε ένα ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν σ το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: κάθε λειτουργία ή σειρά λειτουργιών σχετικές με προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, και ιδιαίτερα η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, καθώς και κλειδώματος, διαγραφής ή καταστροφής.

Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν είναι η drakakis rent-a-car, με έδρα το Λιβάδι, Κύθηρα, Ελλάδα 80100.

Η εταιρεία drakakis rent-a-car έχει διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: admin [@] drakakis rent-a-car.com

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν

Η εταιρεία drakakis rent-a-car συγκεντρώνει δεδομένα από τους Χρήστες προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους τις Υπηρεσίες για τις οποίες έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα.

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας των παρεχόμενων δεδομένων (προκειμένου να συμπληρωθεί η καταχώριση των χρηστών και να καταστούν οι υπηρεσίες) υποδεικνύεται κατά τον χρόνο της συλλογής με αστερίσκο.

Επιπλέον, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα των ενεργειών του χρήστη στον ιστότοπο (δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα Cookies παρακάτω).

Σκοποί

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την drakakis rent-a-car κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται με τους Χρήστες ή για να επιτρέψουν στην εταιρεία drakakis rent-a-car να επιδιώξει τα νόμιμα συμφέροντά της σεβόμενη τα δικαιώματα των Χρηστών. Ορισμένα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση των χρηστών.

TΟι στόχοι για τους οποίους τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την drakakis rent-a-car είναι οι εξής:

 • Εμπορική και λογιστική διαχείριση της σύμβασης.
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ των πελατών.
 • Ανίχνευση κακόβουλων συμπεριφορών (απάτη, ηλεκτρονική κλοπή, spam, κ.λπ.)
 • Γενικότερα, για οποιοδήποτε σκοπό αναφερόμενο στο άρθρο 02 της Διάσκεψης με αριθ. 2012-209 της 21ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη δημιουργία απλουστευμένου προτύπου για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση χρηστών και προοπτικών.

Οι παραλήπτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται προορίζονται για τα εμπορικά και λογιστικά τμήματα της drakakis rent-a-car. Επίσης μπορούν να διαβιβαστούν για επεξεργασία σε τρίτο μέρος, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί η drakakis rent-a-car, στο πλαίσιο καλύτερης απόδοσης των Υπηρεσιών τους.

Σε πλαίσιο αυτό όπου τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, η drakakis rent-a-car εγγυάται την προστασία και ασφάλεια αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η drakakis rent-a-car δεν μεταφέρει ή ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Σε αντίθεση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται παραπάνω στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με την εξουσιοδότησή τους.
 • Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων δικαστικών αρχών, κατόπιν δικαστικής αίτησης ή στο πλαίσιο νομικής διαφοράς.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Για να ικανοποιήσει τις νομικές της υποχρεώσεις ή να έχει τα απαραίτητα στοιχεία στην περίπτωση διεκδίκησης των δικαιωμάτων της, η drakakis rent-a-car θα διατηρήσει τις πληροφορίες των πελατών της για όσο διάστημα θεωρεί απαραίτητο, για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα των χρηστών

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, γεγονός που τους επιτρέπει να διορθώνουν, να συμπληρώνουν, να ενημερώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα που είναι ανακριβή, ελλιπή, διφορούμενα ή μη ενημερωμένα ή των οποίων η συλλογή, χρήση, επικοινωνία , ή η αποθήκευση απαγορεύεται.

Οι Χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και να αντιταχθούν σε νόμιμους λόγους για επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να ανακοινώνει οδηγίες σχετικά με την τύχη των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση θανάτου του.

Όπου ενδείκνυται, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη δυνατότητα μεταφοράς των προσωπικών του δεδομένων ή, σε περίπτωση που νομικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του είναι εγκεκριμένη, να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στέλνοντας ένα email στο admin [@] drakakis rent-a-car.com ή μια επιστολή προς: drakakis txours, Λιβάδι, Κύθηρα 80100, Ελλάδα

Οι αιτήσεις αυτές θα υποβληθούν σε επεξεργασία εντός μέγιστης προθεσμίας 30 ημερών.

Οι Χρήστες μπορούν να διαγραφούν από το ενημερωτικό δελτίο της drakakis rent-a-car ή από τα email με περιεχόμενο μάρκετινγκ, ακολουθώντας τους συνδέσμους διαγραφής του λογαριασμού σε κάθε ένα από αυτά τα email.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης μπορεί να στείλει το αίτημά του μέσω email στο admin [@] drakakis rent-a-car.com

Cookies

Cookies και πώς σας ωφελούν:

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Cookies, όπως σχεδόν όλοι οι ιστότοποι, για να σας παρέχουν την καλύτερη εμπειρία που μπορούμε. Τα Cookies είναι μικρά τμήματα δεδομένων που μπορούν να εγκατασταθούν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή.

Τα Cookies μας βοηθούν να:

 • Κάνουν την ιστοσελίδα μας να λειτουργεί όπως θα περιμένατε
 • Βελτιώνουν την ταχύτητα / ασφάλεια του ιστότοπου
 • Συνεχώς βελτιώνουν την ιστοσελίδα μας για εσάς
 • Κάνουν το μάρκετινγκ πιο αποτελεσματικό

Δεν χρησιμοποιούμε Cookies για να:

 • Συλλέξουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (χωρίς τη ρητή άδειά σας)
 • Συλλέξουμε κάθε σχετική πληροφορία (χωρίς τη ρητή άδειά σας)
 • Μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης σε τρίτους
 • Πληρωμή προμηθειών πωλήσεων

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλα τα Cookies που χρησιμοποιούμε παρακάτω

Χορηγώντας μας την άδεια χρήσης Cookies

Εάν οι ρυθμίσεις στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε για την προβολή αυτού του ιστότοπου (το πρόγραμμα περιήγησής σας) έχουν ρυθμιστεί ώστε να αποδέχονται Cookies, αποδεχόμαστε αυτό και διατηρείται η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας, σημαίνει δηλαδή ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με τη χρήση Cookies. Αν θέλετε να καταργήσετε ή να μην χρησιμοποιήσετε Cookies από τον ιστότοπό μας, μπορείτε να το κάνετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ωστόσο αυτό σημαίνει ότι ο ιστότοπός μας δεν θα λειτουργήσει όπως θα περιμένατε.

Περισσότερα για τα Cookies μας

Λειτουργίες των Cookies στον ιστότοπό μας
Λειτουργίες τρίτου μέρους

Ο ιστότοπός μας, όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, περιλαμβάνουν λειτουργίες που παρέχονται από τρίτους. Ένα κοινό παράδειγμα είναι ένα ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Ο ιστότοπός μας συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα που χρησιμοποιούν Cookies:

 • Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων που παρέχεται από τηνInvensys
 • Βίντεο YouTube
 • Ιστορικό Facebook
 • Ιστορικό Instagram

Η απενεργοποίηση αυτών των Cookies πιθανώς καταργεί τις λειτουργίες που προσφέρονται από αυτούς τους τρίτους.

Στατιστικά επισκεπτών για τα Cookies

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία επισκεπτών, όπως πόσα άτομα επισκέφτηκαν τον ιστότοπό μας, ποιο είδος τεχνολογίας χρησιμοποιούν (π.χ. Mac ή Windows που βοηθούν να εντοπίσουμε πότε ο ιστότοπός μας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε για συγκεκριμένες τεχνολογίες), πόσο χρόνο ξοδεύουν στον ιστότοπο, ποια σελίδα επισκέπτονται κλπ. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας. Αυτά τα προγράμματα αποκαλούμενα "analytics" μας λένε επίσης πώς οι χρήστες έφτασαν σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. μέσω ποιας αναζήτησης) και αν είχαν επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπό μας.

Διαφημιστικά Cookies

Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Ούτε εμείς, οι διαφημιζόμενοι, ούτε οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας, μπορούν να αποκτήσουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από αυτά τα Cookies.

Cookies συνεχούς μάρκετινγκ

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι μερικές φορές μετά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο βλέπετε αυξημένο αριθμό διαφημίσεων από τον ιστότοπο που επισκεφθήκατε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαφημιζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και ημών των ιδίων, πληρώνουν για αυτές τις διαφημίσεις. Για να γίνει αυτό η τεχνολογία επέρχεται από τα Cookies και ως εκ τούτου μπορούμε να τοποθετήσουμε το λεγόμενο "Cookies συνεχούς μάρκετινγκ" κατά την επίσκεψή σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις διαφημίσεις για να προσφέρουμε ειδικές προσφορές κ.λπ. για να σας ενθαρρύνουμε να επιστρέψετε στον ιστότοπό μας. Μην ανησυχείτε για το ότι δεν είμαστε σε θέση να σας προσεγγίσουμε προληπτικά καθώς ολόκληρη η διαδικασία είναι απολύτως ανώνυμη. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα Cookies ανά πάσα στιγμή όπως εξηγείται παρακάτω.

Απενεργοποίηση των Cookies

Μπορείτε συνήθως να απενεργοποιήσετε τα Cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, καταργώντας έτσι την αποδοχή των Cookies. Αυτό όμως πιθανόν να περιορίσει τη λειτουργικότητά μας και ένα μεγάλο ποσοστό των ιστοσελίδων του κόσμου, καθώς τα Cookies είναι ένα πρότυπο μέρος των πιο σύγχρονων ιστοτόπων.

Ίσως οι ανησυχίες γύρω από τα Cookies να σχετίζονται με το λεγόμενο "spyware". Αντί να απενεργοποιείτε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το λογισμικό anti-spyware επιτυγχάνει τον ίδιο στόχο, διαγράφοντας αυτόματα την εισβολή των Cookies.